Akcijas “Mežpils gaišais alus” dalībnieku personas datu apstrādes paziņojums

Akciju sabiedrība “Aldaris” (“Aldaris”) ir sagatavojusi šo Akcijas “Mežpils gaišais alus” (“Akcija”) dalībnieku personas datu apstrādes paziņojumu (“Paziņojums”), tiem Akcijas dalībniekiem, kuri reģistrējas Balvas saņemšanai Akcijā  “Mežpils gaišais alus”.

Šī Paziņojuma mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kā Aldaris apkopo, apstrādā, glabā un citādi izmanto informāciju par Jums, kā arī par Jūsu tiesībām attiecībā uz šo informāciju.

Aldarim nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus, lai apstrādātu Jūsu pieteikumu Akcijai un Jūs varētu saņemt Akcijas balvu.

Kāda veida personas datus Aldaris apkopo un kā tos izmanto?

“Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz Jums. Aldaris apkopo, apstrādā un izmanto šādu veidu personas datus (“dati”):

·         Identifikācijas datus, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds;

Mēs apkopojam un izmantojam šos datus ar Jūsu pieteikumu Akcijas balvas saņemšanai saistītiem mērķiem, kas ir uzskaitīti turpmāk tekstā kopā ar attiecīgo datu piemēriem:

·         Jūsu pieteikuma Akcijas balvas saņemšanai administrēšanai un apstrādei;

·         Lai reaģētu uz un ievērotu valsts iestāžu pieprasījumus un prasības, kas saistīti ar Akciju.

Kāpēc Aldarim nepieciešams apkopot, apstrādāt un izmantot manus datus?

Aldarim nepieciešami Jūsu dati, lai veiktu darbības, kas saistītas ar Jūsu pieteikumu Akcijas balvas saņemšanai.

Attiecībā uz Jūsu datiem, datu apkopošanas, apstrādes un izmantošanas tiesiskie pamati ir: juridisko saistību ievērošana, Jūsu likumīgās intereses, Jūsu piekrišana.

Jūsu personas datu apstrādes laikā paļaujoties uz likumīgajām interesēm, mēs līdzsvarosim savas un/vai jebkuras attiecīgās trešās personas likumīgās intereses ar Jūsu interesēm un pamata tiesībām un brīvībām attiecībā uz Jūsu personas datu aizsardzību, lai nodrošinātu, ka tas ir piemēroti, ka mēs paļaujamies uz likumīgajām interesēm, un lai noteiktu jebkādas papildu darbības, kas mums jāveic, lai panāktu pareizo līdzsvaru.

Cik ilgi Aldaris glabā datus?

Mūsu politika ir neglabāt personisko informāciju ilgāk nekā nepieciešams. Uzglabājot personisko informāciju, termiņš tiks noteikts, pamatojoties uz piemērojamajiem vietējiem likumiem. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, lūdzam sazināties kādā no turpmāk tekstā minētajiem veidiem.

Akcijas dalībnieku dati tiks glabāti līdz to izmantošanas mērķu sasniegšanai, un tie netiks glabāti pēc Akcijas dalībnieka Balvas saņemšanas.

Kādas tiesības man ir attiecībā uz maniem datiem?

Jums ir vairākas tiesības attiecībā uz Jūsu datiem. Tās var atšķirties dažādās valstīs, bet vispārīgi tās var apkopot šādi:

(i)         Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības pārliecināties, sazinoties ar mums, vai Jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, ja tas tā ir, pieprasīt piekļuvi šiem personas datiem un būt informētam par apstrādāto personas datu veidiem, apstrādes mērķi un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām. Tomēr mums ir jāņem vērā citu intereses, tātad tās nav absolūtas tiesības.

(ii)        Tiesības veikt labojumus

Jums var būt tiesības izlabot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, kas attiecas uz Jums.

(iii)       Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)

Jums var būt tiesības lūgt mūs izdzēst personas datus, kas attiecas uz Jums.

(iv)       Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Dažos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt mums ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.

(v)        Tiesības uz datu pārnesamību

Jums var būt tiesības saņemt strukturētā, vispārīgi izmantojamā un mašīnlasāmā formātā Jūsu sniegtos personas datus, kas attiecas uz Jums, un Jums var būt tiesības nosūtīt šos datus citam uzņēmumam.

(vi)       Tiesības iebilst un tiesības saistībā ar automatizētu lēmumu pieņemšanu

Atsevišķos gadījumos Jums var būt tiesības jebkurā laikā iebilst, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, pret Jūsu personas datu apstrādi, tai skaitā pret mūsu veikto profilēšanu, un mums var pieprasīt vairs neapstrādāt Jūsu personas datus.

Ņemiet vērā, ka Akcijas dalībniekam atsaucot savu piekrišanu savu personas datu apstrādei vai pieprasot tos dzēst Akcijas periodā, Akcijas dalībnieks vairs nevar pretendēt uz balvas saņemšanu.

Ja Jums ir radušās bažas vai jautājumi par šo Paziņojumu, Jūs varat sazināties ar Aldari:

(a)    rakstot mūsu datu aizsardzības speciālistam uz aldaris@aldaris.lv , vai

(b)   rakstot uz mūsu juridisko adresi: Akciju sabiedrība “Aldaris”, Tvaika iela 44, Rīga, LV-1005.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentā datu aizsardzības uzraudzības iestādē, kas Latvijas Republikā ir Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

 

Informācija par sīkfailiem

Kas ir sīkfaili?

Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti Jūsu ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē), kad apmeklējat noteiktas tīmekļa vietnes. www.mezpilsalus.lv/akcija izmanto līdzīgas tehnoloģijas. Konsekvences nolūkos visas šīs tehnoloģijas kopā tiek dēvētas par “sīkfailiem”.

Kādēļ mēs tos izmantojam?

www.mezpilsalus.lv/akcija mērķis ir padarīt Jūsu tiešsaistes pieredzi pēc iespējas kvalitatīvāku un atbilstošāku Jūsu vajadzībām. Lai to nodrošinātu, tiek izmantoti sīkfaili (datu pikseļi), kuros netiek uzkrāta personīgi identificējama informācija. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai Jūs zinātu, kādus sīkfailus un kādam nolūkam izmanto mūsu tīmekļa vietne. Tas palīdzēs aizsargāt Jūsu konfidencialitāti, vienlaikus padarot mūsu tīmekļa vietni iespējami draudzīgāku lietotājam.

Kādēļ sīkfaili ir nepieciešami?

Sīkfailus var izmantot dažādos nolūkos:

1. Tie var būt nepieciešami, lai tīmekļa vietne darbotos pareizi. Bez sīkfailiem būtu grūti nodrošināt, piemēram, lai tīmekļa vietne “atcerētos”, ka esat pieteicies vai kurus produktus esat ievietojis iepirkumu grozā. Tos sauc par nepieciešamiem sīkfailiem.
2. Sīkfailus var izmantot arī, lai analizētu, kā tiek izmantota tīmekļa vietne, lai saskaitītu apmeklētājus vai atrastu veidus, kā uzlabot tīmekļa vietni. Mēs nesasaistām tīmekļa vietnes izmantošanas statistikas datus ar konkrētiem cilvēkiem. Šos sīkfailus sauc par analīzes sīkfailiem.
3. Sociālo tīklu sīkfaili tiek izmantoti, lai iespējotu sociālo tīklu integrēšanu tīmekļa vietnē, lai Jūs uzreiz varētu noklikšķināt uz “patīk” vai “kopīgot”, un lapa vai produkts būtu redzams Jūsu iecienītajā sociālā tīkla pakalpojumā.
4. Sīkfaili palīdz arī iespējot tiešsaistes reklāmu, to personalizējot, lai parādītu atbilstošāku un interesantāku konkrētajam lietotājam gan www.mezpilsalus.lv/akcija tīmekļa vietnē, gan ārpus tās. To nodrošina (mērķētās) reklamēšanas sīkfaili.

Kā rīkoties, ja nevēlaties, lai ievācam Jūsu sīkfailus?

Jūs varat ierobežot sīkfailu ievākšanu, ikreiz, kad tiekat aicināts aizpildīt anketu neatzīmējot, ka piekrītat Jūsu datu izmantošanai tiešā mārketinga vajadzībām.
Ja nevēlaties, lai Jūsu dati tiek ievākti nekādā gadījumā, nekavējoties izejiet no mājaslapas vai izdzēsiet datora kešatmiņu.

Kādos nolūkos izmantojam Jūsu personas datus:

www.mezpilsalus.lv/akcija personas datus izmanto, lai varētu apkopot datus un nodot tos bāriem, lai tie varētu piešķirt atlaidi produktam. Klientu dati tiek izmantoti vienīgi līguma ietvaros un netiek izmantoti savādāk.